• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic5
  • pic6
  • pic7
  • pic8

За нас

ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД е производител на детайли от стомана и чугун с различно индустриално предназначение. При нас се изработват изделия от легирани, нелегирани и високо-легирани манганови и други стомани, сиви и модифицирани чугуни.
Продуктите на Електростомана 2004 АД са предназначени за мелници, трошачки, багери, булдозери, производство на големи световни марки.

НОВО!!!
Алфа-сет процес. Заработи нов цех с най-модерни машини и технологии в областта на леярството...

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, „Електростомана 2004“АД, с адрес гр.Карлово, ул.Дъбенско шосе №47,  уведомява, че има следното инвестиционно намерение: 
"Разширение на производствената дейност чрез закупуване и инсталиране на нова машина за производство на валцовани стоманени топки“ в съществуващо производствено хале в ПИ с идентификатор 36498.503.2978, РЗП-8265 кв.м., гр. Карлово, общ.Карлово, обл. Пловдив.

За контакти: г-жа Миглена Събева - 0335/9 56 92

Адрес за кореспондеция: гр. Карлово, ул. Дъбенско шосе № 47

 

Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалното информационно табло на Община Карлово.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение № 2 /до 01.10.2017 г. вкл./ в община Карлово, гр. Карлово, ул .Петко Събев № 1 и/или РИОСВ - гр. Пловдив, гр. Пловдив бул. “Марица” № 122


повече

Продуктов каталог

изтегли pdf разгледай Online

Свържете се с нас

4300 Карлово
ул. "Дъбенско шосе" №47
тел.: 0335/9 56 92; 9 16 21; 9 63 14
факс: 0335/ 9 44 14
e-mail: sales@elektrostomana.com